شنبه 5 خرداد 1403
 
Awesome Image
title
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 لینک کوتاه دوره های جدید 1224

دوره شبکه سازی صالحین

دوره شبکه سازی صالحین

نهاد سازی و شبکه سازی ( صالحین) کلیک کنید
مقدمات و تاریخچه
1- استفاده از عناوین دیگر برای زمینه سازی
2-ایجاد هسته کوچک اولیه
3-بیان مقدمات طرح صالحین
4-تاریخچه ای از شکل گیری جمع های مذهبی
5-تاریخچه شکل گیری طرح صالحین
6-تاریخچه طرح اسوه
7-چیستی و مفهوم نقشه راه ؟
8-ضرورت ترسیم نقشه راه
9-ضرورت رعایت ویژگی های امام جماعت
10-کار فرهنگی برای طلبه
11- لزوم همگرایی
12- نقشه راه صالحین؛ منظومه کامل و جامع
13- ویژگی های هسته اولیه
مرحله سوم: رشد
1-اثر مضاعف قطعه ای از زمان و مکان
2-اثر یک تلنگر
3-بخش های مختلف زندگی فرزندان
4-برخورد طبیب گونه
5-بهترین روش راهنمایی و هدایت
6-پروسه زمانی مورد نیاز برای نتیجه گیری
7-پیچیدگی های کار فرهنگی
8-تاثیر منفی یا مثبت مربی بر متربی
9-تغییر ظاهر متربی
10-تفاوت مفهوم تربیت با آموزش
11-خصوصیات لازم برای رهبر گروه
12-داستان کشف حجاب دختران یک کلاس
13-راه حل آزاد کردن اسیران جنگ نرم؟
14-رهبر گروه نمونه کوچکی از ولایت رهبری در جامعه
15-سخت بودن و زمان بر بودن تربیت
16-شرایط دنیا و اسلام برای تبلیغ
17-شکسته شدن حریم مربی و متربی
18-شناخت نسبت به فرهنگ مناطق
19-شیوه عملکرد انسان وظیفه شناس؟
20-عاقبت به خیری نیاز همه ما
21-کم حوصلگی آفت کار تربیتی
22-لزوم برنامه ریزی برای استمرار انقلاب
23-لزوم پایداری در امر تربیت
24-لزوم حفظ حریم میان مربی ومتربی
25-لزوم درمان علت به جای برخورد با معلول
26-لزوم شناسایی علت گناه ونحوه رفع آن
27-لزوم وجود تیم همراه به عنوان بازوی اجرایی
28-لزوم وجود خط شکن در عرصه مبارزه
29-متربی باید گندم وجودش را آرد کند
30-مدل خانواده؛ یک مدل مناسب تربیتی
31-مدل کارفرهنگی با رویکرد تربیتی
32-مرز بین شوخی وجدی در برخورد با متربی
33-نسبت برنامه های عمومی تربیت با انسان سازی
34-نقش اساسی فردِ محور و نقشه راه
35-نقش تربیت قبل از آموزش
36-نقش رهبر گروه در تربیت افرادمرحله چهارم: سازماندهی
1-لزوم ساخت بنای فرهنگی و تربیتی
2-لزوم سازماندهی و نقش دهی به افراد
 
مرحله پنجم: بکارگیری
1-ایفای نقش توسط متربی
2-بکارگیری در زمان ومکان مطلوب
 
مرحله ششم: تعمیم و توسعه
۱- لزوم الگوسازی
۲-چگونه یک گروه به پنج گروه تبدیل شد؟
۳-ارزشیابی یا در قالب نظر سنجی یا نگرش سنجی۱
۴-ارزشیابی یا در قالب نظر سنجی یا نگرش سنجی۲
۵-ارزشیابی یا در قالب نظر سنجی یا نگرش سنجی۳
۶-لزوم سنجش خروجی با میزان انتظار
۷-حریم بانوان در ایفای نقش ها
۸-کار فرهنگی پیامبر اسلام
۹-واکنش کشورهای غربی به طرح صالحین
 
مرحله اول: جذب
1-ابتدا باید از افراد مستعد شروع کرد ولی در مکانی که زمینه نیست باید زمینه سازی کرد
2-ارتباط مرحله جذب با سازماندهی؟
3-ارتباط میان هدف طرح و نحوه جذب؟
4-اقبال و عدم اقبال به کار تربیتی
5-اکثریت مردم قابلیت جذب دارند
6-برنامه با توجه به سنین و مناطق مختلف
7-تعریف جذب قبل از سیاست گذاری
8-تعریف جذب و فرآیند حضور آحاد جامعه
9-روش ها وضرورت های جذب افراد
10-زمینه سازی و ایجاد عوامل انگیزشی
11-سیاست گذاری در جذب افراد
12-ضرورت ها و الزمات جذب؟
13-ظرفیت سازی در عرصه های مختلف
14-لزوم اعتماد سازی واجرای مرحله به مرحله
15-لزوم شناخت حد ومقتضیات فرد
16-محورهای موثر مرحله جذب
17-مراحل 12 گانه جذب افراد
18-مراحل پس از جذب؟
19-مقدار کمی هدف گذاری در جذب
 
مرحله دوم: تثبیت
1-مدل سازماندهی در مرحله تثبیت
2-مرحله جذب و تثبیت
3-ویژگی های مرحله تثبیت و رشد
  چند رسانه ای

طراحی و پیاده سازی:رادوب