چهار شنبه 3 مرداد 1403
 
dasmii
 • ۱. دوره کادرسازی

  تبیین عوامل و موانع ایجاد جامعه مطلوب با محوریت جامعه ولایی
 • ۲. جامعه سازی

  تبیین عوامل و موانع ایجاد جامعه مطلوب با محوریت جامعه ولایی
 • ۳. انسان سازی

  تبیین منظومه ی معرفتی خودسازی با محوریت تربیت ولایی
 • ۴. شبکه سازی

  راهکارهای تشکیل جبهه ی انقلابی از کادر عام و خاص با محوریت کادر سازی ولایی
 • ۵. نهاد سازی

  تبیین نحوه ایجاد، هدایت و راهبری نهاد الگو مانند مساجد، هیئات، موسسه های فرهنگی و تربیتی با محوریت
 • ۶. دولت سازی

  شاخصه ها و ملاک های تحقق دولت انقلابی با محوریت نظریه نظام ولایی
 • ۷. تمدن سازی

  تبیین عوامل تحقق حیات طیبه در زندگی بشر با محوریت حیات ولایی برگرفته از سلسله جلسات حیات طیبه

چند رسانه ای

طراحی و پیاده سازی:رادوب